Co znaczy tolerancja

Tolerancja jest słowem, które wszyscy znają, chętnie używają ale niekoniecznie wiedzą co ono oznacza. Zatem o tolerancji możemy powiedzieć, że niekoniecznie jest zrozumiała mimo, iż wiele osób za tolerancyjne się uważa. Więcej »

 

Daily Archives: 17 czerwca 2013

Tolerancja wśród Polaków

Polacy uważają się za naród tolerancyjny. Owszem, większość z nas jest tolerancyjna dla wyznawców innych religii, innego koloru skóry. Jednak mamy problem z tolerowaniem innych poglądów, innego stylu życia. Pod tym względem Polacy nie są raczej tolerancyjni. Nie tolerujemy słuchaczy Radia Maryja, chociaż nikomu nie szkodzą, a jedynie mają swoje poglądy na pewne sprawy. Nie tolerujemy osób żyjących w wolnych związkach, bo nie jest to zgodne z naszą wiarą. Nie tolerujemy singli, chociaż to jest właśnie ich sposób na życie. Można by tak długo wymieniać i oczywiście nie można uogólniać, gdyż nie wszyscy należą do grona nietolerancyjnych osób. Trzeba jednak przyznać, że pewna część ma z tym problem. Porównując z innymi krajami Polska ma troszkę niższy poziom tolerancji dla tego typu zachowań. Problem z tolerancją odmiennych poglądów i stylu życia ma głównie starsze pokolenie. Młodzi ludzie wychowani na świadomych obywateli, sami decydują o tym co jest dla nich najlepsze. Ich poglądy nie są zapuszkowane, ale jednocześnie są tolerancyjni wobec poglądów zupełnie odmiennych. Natomiast jeśli chodzi o tolerancje dla innych narodowości i wyznań to większy problem mają z nią ludzie młodzi. Przykładem może być często występujący rasizm, brak tolerancji na przykład dla żyjących w naszym kraju Żydów i Romów. Te grupy są mniejszością narodową, ale na równi z nami mają prawo do wolności, swobody poglądów i myśli, a także wyznania. Tolerancja nie jest popieraniem odmienności ale jej akceptacją. Nie musimy się z czymś, lub kimś zgadzać, wystarczy jedynie abyśmy tolerowali jego sposób na życie. Tolerancja jest trudną sztuką. Wymaga zrozumienia dla innych ludzi. Jednak jest niezmiernie ważna dla budowania życia w pokoju. Większość wojen swój początek ma właśnie w braku tolerancji. Gdyby nie to, świat miałby szansę być wspaniałym miejscem do życia dla wszystkich, a nie tylko dla silniejszych. O tolerancji dużo się mówi, pisze, dyskutuje. Różne organizacje apelują o większą tolerancyjność. Są to jednak tylko słowa. Najlepiej zacząć od małych kroczków i zacząć od tolerancji dla najbliższych, rodziny i przyjaciół. Nie wtrącać się w czyjeś życie, nie krytykować, nie kierować się stereotypami ale po prostu być tolerancyjnym. Dzięki temu życie w naszym otoczeniu może poprawić się na lepsze. Każde nowoczesne i demokratyczne społeczeństwo powinno być tolerancyjne. Tolerancja pozwala na rozładowywanie napięć wynikających z odmienności człowieka albo grupy. Warto więc rozważyć zmianę mentalności i sposobu myślenia. Kiedyś Polska była krajem powszechnie znanym jako najbardziej tolerancyjny w Europie. W Polsce obok siebie żyli ludzie wielu narodowości i wyznań. Ta sytuacja uległa diametralnej zmianie, ale możemy spróbować ją naprawić zaczynając właśnie od siebie. Zacznijmy od tolerancji wobec swoich najbliższych i przyjaciół. Jeśli będziemy akceptować ich poglądy i sposób na życie, oni odwdzięczą się nam tym samym. Później naszą tolerancyjność możemy próbować rozszerzyć na większa skalę. Nie wyśmiewajmy się z ludzi inaczej ubranych, nie krytykujmy tych, którzy zamiast o założeniu rodziny marzą o karierze. Dzięki temu, że jesteśmy odmienni świat jest ciekawszy. Jednak ta odmienność zmusza nas to bycia choć trochę tolerancyjnym.

Tolerancji w społeczeństwie

Tolerancja jest to postawa społeczna człowieka, która akceptuje i szanuje zachowania oraz poglądy innych ludzi.  Szacunek ten niekoniecznie musi się przejawiać naszym udziałem w czymś co jest sprzeczne z naszymi zasadami, wystarczy tylko akceptacja i brak krytyki wobec odmienności. Tolerancja jest problemem i zagadnieniem rozważanym na wielką skalę, gdyż dotyka każdego człowieka, każdego narodu. Głównie problem ten dotyczy osób odmiennych pod względem religii czy należności do mniejszości etnicznych w danym kraju.  Wyróżnić możemy dwa rodzaje tolerancji: Tolerancję pozytywną , która oparta jest na założeniach postmodernizmu i polega na uznaniu innych form zachowań i poglądów jako równoważnych z tymi ogólnie przyjętymi. Argumentem apelującym za przyjęciem tej postawy ma być fakt, iż tak naprawdę nie została udowodniona żadna prawda i nikt nie może być pewien, które z zachowań czy poglądów są dopuszczalne i najbardziej pożądane.  Drugi typ to tolerancja negatywna przejawiająca się brakiem działań w przypadku zachowań i postaw innych ludzi mimo, iż uznajemy je za niewłaściwe i niemoralne. Motywami przemawiającymi za przyjęciem postawy tego typu tolerancji  są obojętność w stosunku do tego co myślą i czynią inni oraz chęć harmonijnego współżycia z innymi ludźmi, które mogłaby zaburzyć nadmierna ingerencja w ich poglądy czy postawy. Bariera kulturowa, to główny problem w małych miejscowościach. Jeśli chodzi o tolerancje miedzy ludźmi ze względu na wierzenia, muzykę czy przynależność do subkultury to jest temat rzeka, który nie jeden kulturoznawca czy animator kultury starał się rozwikłać. Skupmy się bardziej na tolerancji subkultur, w małych miastach jest to bardzo charakterystyczny rodzaj kulturowych społeczności. Ludzie ubierający się podobnie, mówiący w ustalonym slangu czy słuchający podobnej muzyki. Czasami ich tolerancja jest chowana w buty po przez ignorantów i osoby a nieco zaniżonym światopoglądzie, oraz osobach, których wszystko drażni:, „Po co on założył takie okulary, przeciecz wygląda jak debil”. Największym problemem ignorantów jest to, że nie mogą przeżyć, iż dokoła są inni ludzi niż oni, z innymi poglądami oraz zapatrywaniem się na przyszłość. Szukając odpowiedzi na temat tej bariery można, udać się do źródła i sprawdzić co taka grupa społeczna na prawdę sobą reprezentuje. Subkultura każda ma swoje prawa i rzadko się zdarza że dwie subkultury się ze sobą dogadują. Zazwyczaj może dojść do dyfuzji kulturowej gdzie dwie subkultury coś od siebie zapożyczą i przyjmą to jako element własnej kultury, taki stan rzeczy miał miejsce w przypadku kultury hip-hop, gdzie graffiti zostało zapożyczone od artystów dawnych czasów którzy nie mieli pieniędzy na sztalugi płótno i farby, a malowali wyłącznie na murach żeby wyrazić swój sprzeciw. Tolerancja obecnie jest jednak pojęciem mało znaczącym dla wielu osób, każdy stara się spogląda na siebie , a nie na innych, brak tolerancji nie zawsze jednaka oznacza nienawiści w stosunku do drugiego człowiek, jest raczej przejawem odmiennych poglądów i zachować w danej sytuacji.

Tolerancja rasowa

Jednym z rodzajów tolerancji jest tolerancja rasowa. Pośród tak wielu narodowości jakie żyją na jednej planecie wzajemna tolerancja jest niezbędna. Jednak nie dla wszystkich jest to oczywiste. W czasach kiedy nie ma problemów z przemieszczaniem się i w różnych miejscach na świecie możemy spotkać najróżniejszych ludzi mówiących obcymi językami i o odmiennym kolorze skóry, tolerancja jest niezmiernie ważna. Dzięki niej zdobywamy nowe znajomości, przyjaźnie, poznajemy inne kultury i obyczaje. Nie skreślamy ludzi z powodu ich wyglądu i innych cech, które różnią nas od siebie. W końcu wygląd zewnętrzny nie świadczy o człowieku. Szkoda tylko, że nie wszyscy ludzie myślą tak samo. Nie wiadomo z jakich konkretnych przyczyn biali nie tolerują czarnych. Także w Polsce taka dyskryminacja jest bardzo widoczna szczególnie na stadionach. Polscy kibice mają tendencję to nietolerowania czarnoskórych piłkarzy grających w polskich klubach. Na stadionach wykrzykują niecenzuralne słowa i zachowują się w sposób karygodny. To wszystko spowodowane jest brakiem tolerancji rasowej. Nie zwraca się uwagi na zdolności tychże piłkarzy, na ich charakter i usposobienie. Ważniejsze w tym wypadku jest pochodzenie, inny kolor skóry i narodowość. Polscy kibice nie są więc zbyt tolerancyjni wobec innych narodowości. W innych krajach takie sytuacje raczej się nie zdarzają, ale oczywiście Polska jest z tego sławna. A przecież tolerancja nic nie kosztuje. Powoduje, że łatwiej jest funkcjonować w społeczeństwie w którym generalnie trudno o pełną akceptacje. W naszym kraju jest także problem z tolerancją wobec Romów. To że żyją oni inaczej niż my wcale nie musi się nam podobać. Tolerancja nie oznacza zgody na pewne zachowania, poglądy, a jedynie ich akceptację dla ogólnego dobra. Romowie często spotykają się z agresją, nieprzyjemnościami ze strony Polaków. Uważani są za wrogów mimo iż niczym nam nie szkodzą. Dla niektórych tolerancja innych narodowości jest trudna chociaż to tacy sami ludzie jak my. Przecież w codziennym życiu nie liczy się kolor skóry, wyznanie czy też poglądy ale sztuka życia w społeczeństwie bez jakichkolwiek rasowych uprzedzeń. Tolerancja prowadzi do pokoju na świecie. Może brzmi to nieco górnolotnie ale po głębszym zastanowieniu nad sensem tolerancji właśnie tak jest. Trudne jest bycie tolerancyjnym dla wszystkich i wszystkiego. Chyba nie ma takich ludzi, którzy byliby skłonni tolerować wszystko. Jednak możemy przynajmniej próbować dla dobra swojego i otoczenia. Być może w krótkim czasie dojdzie do totalnego wymieszania narodowości z całego świata. Zalążek mamy już w Ameryce, gdzie spotykamy praktycznie wszystkie możliwe narodowości, ludzi o różnym kolorze skóry, innych językach, wyznaniach, opiniach. Ponieważ amerykanie są tolerancyjni, nikogo już nie bulwersuje gdy ktoś zachowuje się odmiennie niż mówią powszechnie przyjęte normy. Czasami jest nawet tak, że im bardziej ktoś obnosi się ze swoją innością, tym większy szacunek i tolerancję wzbudza u innych właśnie za swoją szczerość. Tolerancja rasowa nie jest tylko błahym frazesem. Jest to cecha, którą każdy powinien w sobie pielęgnować aby potem wykorzystać ją w życiu.