Co znaczy tolerancja

Tolerancja jest słowem, które wszyscy znają, chętnie używają ale niekoniecznie wiedzą co ono oznacza. Zatem o tolerancji możemy powiedzieć, że niekoniecznie jest zrozumiała mimo, iż wiele osób za tolerancyjne się uważa. Więcej »

 

Daily Archives: 25 czerwca 2013

Staramy się z różnych pobudek…?

Wielokrotne powtarzanie że ludzie są różni i działają z różnych pobudek i w celu osiągnięcia różnorakich dóbr staje się w obecnej rzeczywistości nieco zużytym sloganem. To zdanie powtarzane jest zbyt często w celu usprawiedliwienia zbyt wielu zachowań. Jednakże nie zmienia to wcale faktu że jest samo z siebie dogłębnie prawdziwe i tu nie ma co z nim dyskutować. Trzeba też podkreślić że ta różność ludzi wniosła wiele dobrego jeżeli chodzi o rozwój kultur ( oczywiście pomijając niektóre ciemniejsze karty historii) W każdym razie wracając do tego z jakich pobudek ludzie działają albo też się od konkretnych działań powstrzymują trzeba podkreślić i wspomnieć że odnosi się też to do samych nadrzędnych przyczyn idei które w danym momencie są modne, promowane czy też nagłośnione w inny sposób. Co ciekawe mimo takiego zróżnicowania nadal z największym trudem rozprzestrzeniają się takie idee które są związane w bezpośredni sposób z odmiennością i to etniczną kulturową wyznaniową i jakąkolwiek która może się pojawić w związku z funkcjonowaniem jednostki czy też społeczności mniej albo bardziej zorganizowanych. Ta różnorodność powoduje że wszyscy jako ludzie funkcjonujemy w otoczeniu które może być zupełnie odmienne od tego albo chociaż częściowo co uważamy za optymalny wzorzec. Zatem ujmując w skrócie czy też uproszczeniu każdy ma jakieś powody by ćwiczyć swoją tolerancję i wcale nie tak rzadko bez zupełnego przygotowania, mówiąc nieco metaforycznie nigdy nie wiadomo co się czai za następnymi drzwiami. Jedni zakładają z góry właśnie że przecież nie ma jednego modelu funkcjonowania ( poza pewnymi aspektami związanymi z człowiekiem chociaż i te są relatywizowane) i budowania rzeczywistości zatem trzeba być otwartym na wszystko co może spotkać. Dzięki takiemu podejściu łatwiej być też takim ludziom właśnie tolerancyjny w każdej możliwej zdarzającej się sytuacji . Czy tez pytani o stosunek do pewnych zjawisk mogą bez problemu stwierdzić że uważają iż każdy ma prawo do wyrażania siebie w taki czy inny sposób. Zupełnie innym typem tolerancji jest taka która można by nazwać tolerancją z nawyku. Mianowicie żyjąc i funkcjonując w określonej rzeczywistości ludzie niemal automatycznie opanowują pewne pojęcia czy typy zachowań które są dobrze widziane. Skoro zatem dobrze jest być tolerancyjnym w pewnych kwestiach to zachowują się w ten sposób z nawyku a nie też czystego przekonania. Można założyć że gdyby zacząć spotykanych ludzi pytać o to dlaczego wykazują się tolerancją wobec takich czy innych zachowań albo zjawisk otrzymywało by się dziesiątki jeżeli nie setki różnych odpowiedzi od takich najbardziej oczywistych do zupełnie zaskakujących wręcz poddających w wątpliwość sens pytania. Chyba nie jest aż tak do końca ważne z jakiego powodu ktoś się wykazuje jakimś poziomem tolerancji, ważne jest to iż jest to praktyczne zachowanie a nie pusty głoszony frazes. Staramy się być tolerancyjni z różnych powodów zatem zamiast dociekać zbyt wnikliwie przyczyn warto się cieszyć że dana idea się sprawdza.

Co zrobić by stać się bardziej tolerancyjnymi

Fakt bycia tolerancyjnym poza swoim prawdziwym i pierwotnym znaczeniem jakim jest szanowanie ludzi posiadających odmienne cechy i wyznających odmienne od naszych wartości, czyli ogólnie rzecz biorąc i szeroko temat ujmując- są inni, inni niż my i inni niż przyjęty przez nas kanon normalności ma również wiele innych podtekstów, których często sobie nie uświadamiamy. Przede wszystkim bycie tolerancyjnym to swego rodzaju prestiż, mówić o sobie że jest się tolerancyjnym, dawać ku temu przykłady to powód do dumy i uważania siebie za dobrego, porządnego człowieka. Takie uczucie podnosi własne poczucie wartości u wielu osób i często jest argumentem na rzecz podnoszenia naszej samooceny. Jednak wiele osób, które uważają, że nie są tak do końca tolerancyjnymi, myśli, że nie zasługuje na to by otrzymać miano dobrego człowieka. Często ich nietolerancja przejawia się po prostu strachem lub obrzydzeniem związanym z wyglądem czy zwyczajami przedstawicieli niektórych kultur czy mniejszości etnicznych żyjących na terenie naszego kraju. Wiele stereotypów sprawia również, że nie możemy, nie umiemy się przemóc i tym samym tkwimy w błędnym kole, z którego nie zawsze potrafimy się wydostać. Bo jak tu być tolerancyjnym, kiedy powszechnie wiadomo, że większość wyznawców Islamu wierzy również w święte wojny i nawracanie niewiernych? Trudno jest przebić się przez grubą skorupę jaką latami tworzyły stereotypy, dawne wydarzenia, przeszłość historyczna, polityczna czy etniczna. Co zatem zrobić by stać się bardziej tolerancyjnym?Nietolerancja i trzymanie się na dystans wobec wszystkich osób potocznie określanych przed innymi może mieć swoje źródła w strachu, obrzydzeniu, braku wiedzy na czyjś temat. Bliższe poznanie, a dobry początek kultury danej osoby a z czasem również wiary i poglądów politycznych może sprawić, że łatwiej nam będzie ją nie tylko tolerować ale również być może polubić. Wszelkie akty nietolerancji biorą się bowiem właśnie z braku wiedzy a ten z kolei potęguje nasz strach, domysły i zasłyszane niegdyś opinie, które często są pojedynczymi, marginalnymi przypadkami lub swoje korzenie mają w nietolerancji, stereotypach i uprzedzeniach rasowych. Wiele sytuacji, w których impulsywnie, gwałtownie i pod wpływem nieznanego sobie czynnika wykazujemy zachowania nietolerancyjne ma miejsce bezpośrednio po zasłyszeniu gdzieś, w radiu, telewizji czy prasie wiadomości na temat kogoś, kto zrobił coś złego. Bardzo często mass media podkreślają fakt, że oprawca był innego koloru skóry, wyznania i tym podobnych czynników, które pozwalają niektórym wytypować go jako obcego. Czemu? Bo dla nich to sensacja, kiedy ktoś podobny do nas popełnia czyn niedozwolony nie jest to coś dziwnego ale zwykła prezentacja ludzkiej słabości i ułomności charakteru. Niestety przez takie doniesienia często mamy fałszywy Obra innych ludzi i trudno jest nam w praktyce zweryfikować czy każdy muzułmanin to terrorysta i tym podobnych przesądów, stereotypów, powszechnie krążących chociaż nie zawsze prawdziwych opinii.Bliższe poznanie innych kultur może przyczynić się nie tylko do wzrostu naszej tolerancji ale wzrostu naszej wartości jako ludzi. Obcowanie z przedstawicielami innych kultur możliwe jest dzięki coraz liczniejszym ich wizytom i stałym pobytom w naszym kraju. Wielu przedstawicieli innego wyznania prawdopodobnie siedzi po drugiej stronie biurka w pracy czy naprzeciwko w autobusie. Wystarczy chcieć być bardziej tolerancyjnym i nie bać się tego co nieznane by móc rozwijać w sobie ta piękną cechę, która sprawi w przyszłości że świat naprawdę stanie się całością, harmonijnym bytem.