Co znaczy tolerancja

Tolerancja jest słowem, które wszyscy znają, chętnie używają ale niekoniecznie wiedzą co ono oznacza. Zatem o tolerancji możemy powiedzieć, że niekoniecznie jest zrozumiała mimo, iż wiele osób za tolerancyjne się uważa. Więcej »

 

Daily Archives: 5 lipca 2013

Tolerancja dla osób niepełnosprawnych

Problem tolerancji w dużym stopniu dotyczy osób niepełnosprawnych. Dlatego nie możemy udawać, że on nie istnieje. W naszym kraju problem niepełnosprawności dotyczy około pięciu milionów osób. Jak pokazują statystyki, ponad połowa z nich swą niepełnosprawność posiadła na skutek wypadku, choroby albo cech wrodzonych. Nie jest więc ona związana z podeszłym wiekiem. Te same badania wykazują, że co dwudziesta osoba od dzieciństwa jest niepełnosprawna. Większość z tych osób porusza się na wózkach inwalidzkich. Niepełnosprawność wiąże się z licznymi przeszkodami w codziennym życiu. To, co dla sprawnych osób jest banalnie proste, niepełnosprawnym może sprawiać wiele problemu. Czynności, które trzeba wykonywać codziennie często są nie lada wyzwaniem. Również takie rzeczy jak wykształcenie, zdobycie pracy, dotarcie do firmy, szkoły, ośrodku zdrowia, urzędu, kina, sklepu itp. wymagają sporo wysiłku, a czasem są zupełnie nie możliwe. Jest to codzienna walka ze swoją niepełnosprawnością. Często osoby niepełnosprawne nie potrafią tolerować siebie. Nie lubią się za to kim są, a szczególnie nie lubią swojego ciała. Dlatego osoba niepełnosprawna musi być odbierana jako człowiek w pełni wartościowy. Mająca swoje marzenia, potrzeby duchowe, a także mogąca ofiarować swojemu otoczeniu bardzo dużo. Osoba niepełnosprawna mimo swej inności jest równa osobie w pełni sprawnej. Chociaż można uznać, że jest bardziej delikatna i wyczulona na wszelkie przejawy dyskryminacji. Tolerancja dla osób niepełnosprawnych jest niezwykle ważna. Dzięki niej mogą się poczuć pełnoprawnymi obywatelami i wartościowymi ludźmi. Natomiast brak tolerancji może nawet doprowadzić do przypadków depresji i załamania. Mamy więc bardzo duży wpływ na życie osób niepełnosprawnych. Ułatwimy im je jeśli będziemy tolerancyjnie podchodzić do ich inności. Życie osób niepełnosprawnych jest i tak wystarczająco skomplikowane i trudne, dlatego dając im poczucie tolerancji, tym samym zwiększamy ich poczucie bezpieczeństwa. Bycie tolerancyjnym powinno być umiejętnością wrodzoną. Niestety tak nie jest i musimy się jej dopiero uczyć. Jednak jeśli od najmłodszych lat będziemy wpajać dzieciom tolerancję dla inności i odmienności, tym samym ułatwimy im życie. W dzisiejszym świecie tolerancja jest niezwykle potrzebna. Bez niej świat jest gorszy, ludzie nie akceptuj się nawzajem przez co dochodzi do konfliktów, które często doprowadzają nawet do wojen. Taki stan rzeczy będzie trwał dotąd, dopóki nie nauczymy się tolerancji wobec innych. Jeśli sami wymagamy, aby inni akceptowali nasz sposób bycia, poglądy i wyznanie, musimy w zamian zaoferować to samo. Tolerancja mimo iż jest trudna, może dawać wiele satysfakcji. Nie potępiajmy więc ludzi, których sposób na życie znacznie różni się od naszego. Nie odrzucajmy tych, dla których inne wartości są ważne. Nie krytykujmy postępowania innych, mimo iż zachowujemy się inaczej w danej sytuacji. Nie oceniajmy wyglądu, koloru skóry, sposobu mówienia, wyznania. Jak twierdził Wolter „tolerancja jest udziałem ludzkości”, a więc miejmy swój udział w tolerancji.

Kto powinien uczyć tolerancji

Z racji tego, iż tolerancja jest niezbędnym elementem w życiu zarówno jednostki jak i całego społeczeństwa powinno się jej uczyć już od wczesnych lat. Dużą rolę odgrywają tutaj rodzice, którzy uczą dzieci wartości, którymi powinny się kierować w codziennym życiu. To rodzice powinni jako pierwsi pokazać, iż ludzie mogą mieć odmienne poglądy religijne i różne pochodzenie. Od najmłodszych lat dzieci powinno uświadamiać się, iż nie ma ludzi lepszych i gorszych. Najlepiej byłoby gdyby dzieci już w piaskownicy miały kontakt z dziećmi różniącymi się od nich pod różnymi względami. Następnymi osobami, którzy odgrywają istotną rolę w rozpowszechnianiu tolerancji są nauczyciele. To oni powinni dzieciom tłumaczyć, iż nie wolno wybierać sobie za przyjaciół dzieci jedynie z lepszych rodzin, tych co mają lepsze ubrania czy zabawki. Powinno się także zawsze podkreślać, iż pochodzenie i kolor skóry nie mają żadnego związku z osobowością człowieka. Każdy człowiek jest inny i aby móc go ocenić należy go najpierw lepiej poznać a nie skreślać już na starcie. Nauczyciele z racji tego, iż tak ważna jest ich rola w uczeniu tolerancji nie powinni przymykać oczu na zachowania dzieci, które mogłyby w jakikolwiek dyskryminować ich rówieśników. Od najmłodszych lat dzieciom należy tłumaczyć, iż nie ważne są ubrania czy pieniądze i należy mieć przyjaciół w różnych kręgach. Jeżeli rodzice i nauczyciele nauczą dzieci tych podstawowych wartości już w pierwszych latach mogą mieć niemal pewność, iż takie dzieci wyrosną na osoby wartościowe i szanowane. Zawsze bowiem to działa w dwie strony. Jeżeli my szanujemy innych, oni szanują także nas. Dzieci trzeba również uwrażliwiać na choroby i wypadki losowe innych. Należy je nauczyć, iż w takich wypadkach okazywać należy współczucie i pomoc a nie wyśmiewać się z ludzkich nieszczęść. Każdy człowiek, nawet bardzo chory ma takie samo prawo do życia i wolności jak każdy inny człowiek. Nie należy zatem w żaden sposób tego ograniczać. O tolerancji także często mówi się w mediach. Dzieje się tak dlatego, iż wciąż istnieje w społeczeństwie duży problem związany z tą kwestią. Ludzie mimo wszelkich nawoływań wciąż nie okazują wystarczającego szacunku dla innych. Wynika to z faktu, iż ludzie stanowiący większość czują się po prostu lepsi i za wszelką cenę pragną okazywać swoją wyższość. Do niczego dobrego jednak to nie prowadzi. Osoby, które nie szanują innych powinny liczyć się z tym, iż także nie będą szanowane przez swoje otoczenie.  Sztuka tolerancji jest bardzo ważna dla każdego człowieka i całego społeczeństwa. W miarę możliwości dlatego należy jej uczyć w miejscach, w których jeszcze nie do końca została wykształcona świadomość. Dzieci to najlepsi odbiorcy, gdyż przyjmują oni wartości przekazane im przez rodziców, nie maja dużego obeznania w świecie i łatwiej je nakierować na drogę dobra. Jednak poza nauczycielami i rodzicami przekaz w mediach czy poprzez strony internetowe także jest niezwykle ważny bowiem zawsze istnieje szansa, iż naprowadzi się choćby pojedyncze jednostki na lepszą drogę.