Co znaczy tolerancja

Tolerancja jest słowem, które wszyscy znają, chętnie używają ale niekoniecznie wiedzą co ono oznacza. Zatem o tolerancji możemy powiedzieć, że niekoniecznie jest zrozumiała mimo, iż wiele osób za tolerancyjne się uważa. Więcej »

 

Daily Archives: 24 lipca 2013

Tolerancja rozważanie

Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie/ Budowa ściany wokół siebie – marna sztuka Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczy / Czasami tylko tego pragnę, tego szukam Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać /Życie nie po to, by bezczynnie trwać I aby żyć siebie samego trzeba dać / Problemy moje, twoje, nasze, boje, polityka A przecież każdy włos jak nasze lata policzony / Kto jest bez winy niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci / Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka.Powyższe słowa pochodzą z piosenki, autorstwa Stanisława Sojki, pod jakże znamiennym tytułem „Tolerancja”. W pierwszej chwili, zadajemy sobie pytanie, cóż owy tytuł ma wspólnego z postawą społeczną. Oczywiście, po głębszym przemyśleniu, zdamy sobie sprawę, iż tolerancja i nietolerancja są w rzeczywistości postawami, które kształtują obraz społeczeństwa. Jeżeli wykazujemy postawy antyspołeczne, nie nawiązujemy kontaktów, odrzucamy ludzi, którzy nie chcą dla nas źle, to w rzeczywistości dążymy do zagłady. Upadku, istniejącego porządku moralnego. Ciągłe waśnie i spory prowadzą jedynie do zadraśnięć i konfliktów, a co za tym idzie, rozpadu społeczeństwa. Jeżeli chcemy stworzyć harmonijne i niczym niezmącone życie, powinniśmy otwierać się na ludzi. Tolerancję i akceptację każdy powinien nosić w sercu. Niestety, nie każdy potrafi zmienić swój system myślowy oraz przyznać się do błędów. Zdecydowanie łatwiej jest tkwić w pewnym błędzie logicznym i rozumowym, który jedynie szkodzi istniejącej sytuacji. Każdy człowiek jest z natury dobry, jak zdążyli dowieść filozofowie ubiegłych wieków; a co za tym idzie nie rodzi się z jakimiś barierami i uprzedzeniami. To społeczeństwo wprowadza jakieś chore zasady i reguły, które niszczą naszą estetykę i umiejętność myślenia pozytywnego. Im dłużej będziemy czerpać radość i satysfakcję z chorej nienawiści, tym dłużej będziemy pozostawać w stanie permanentnego marazmu i wzajemnej nienawiści. Jeżeli nie potrafimy kogoś akceptować i pokochać, powinniśmy przynajmniej go tolerować i nie szerzyć haseł, które niewątpliwie ranią drugą osobę. Należy mieć na uwadze fakt, że człowiek może być przeładowany pewnymi stereotypami myślowymi i posiadać własny system rozumowy, a co za tym idzie nie zdawać sobie sprawy, iż wszystkie jego zachowania są z natury rzeczy dobre i godne pochwały. Niestety, w większości wypadków nie zdajemy sobie sprawy, jaką krzywdę wyrządzamy niektórym ludziom, jakie błędy popełniamy, jakimi kalkami myślowymi się posługujemy i jaką krzywdę robimy innym ludziom. Stereotypy są główną przyczyną dla której w sposób zły i niesprawiedliwy osądzamy innych ludzi. Najgorsze stereotypy wyrodziły się z nietolerancji religijnej, społecznej, rasowej, narodowościowej, klasowej. Niestety, stanowią silny mechanizm, który bardzo trudno przezwyciężyć. Potrzeba lat starań, aby wyplenić z umysłów ludzi mylne przeświadczenie dotyczące stereotypów i błędów rozumowych, wynikających po części z niewiedzy, a po części z braku tolerancji i akceptacji osób o innych poglądach.

tolerancja to nie uznanie za normę

Wcale nie tak rzadko w różnego rodzaju dyskusjach dotyczących zjawisk społecznych można usłyszeć sformułowanie że pewne sprawy celowo stawiane są na głowie by wzburzyć w jakiś sposób porządek rzeczy a przede wszystkim opinię publiczną a przez to i społeczeństwo. Dyskusje te dotyczą zarówno kwestii najistotniejszych jak i tez zupełnie lekkich. Warto się jednak na moment chociaż skupić na tym zjawisku które jest poruszane w dyskusjach a które będąc istotnym kiedy zaczyna być stawiane na głowie staje się wcale groźne zarówno indywidualnie jak również w skali całego społeczeństwa w którym zjawisko występuję. Mowa tu oczywiście o klasycznie ( jakkolwiek coraz częściej się zdarza że takie klasyczne pojmowanie to rzadkość) rozumianej tolerancji. Jak powszechnie wiadomo tolerancję można krótko zdefiniować jako neutralny stosunek do wszelkiego rodzaju odmienności. Wiadomym jest że są dwa główne nurty, czyli nauczenie się tolerowania tego co jest odmienne w innym człowieku i nie zależy od jego woli oraz tego co od woli zależy albo się przypuszcza że mogłoby zależeć. Mieszczą się tu wszelkie aspekty życia zarówno w skali globalnej i kulturowo odmiennej jak i tez lokalnej. To co jest poruszane obecnie w dyskusjach to fakt niepokojący różne środowiska że tolerancji stara się nadać zupełnie nowy koloryt znaczeniowy. Mianowicie innymi słowy za pośrednictwem mediów, grup nacisku stara się zrobić wrażenie że pewne zachowania ludzkie odmienne od norm nadrzędnych wcale odmiennymi nie są a stanowią tylko wyraz zmienionej normy. Oczywiście ujmując pół żartem pól serio można powiedzieć że człowiek idący na rękach wcale nie idzie na rękach tylko depcze powietrze a podpiera się rękoma o ziemię , jednakże nie zmieni to charakteru samego zdarzenia. Jeżeli ktoś z różnych względów uznał że chodzenie na rękach jest wygodniejsze i wcale nie przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu we współczesnej rzeczywistości nie można mu zabronić takiego sposobu przemieszczania się. Na tym polega przynajmniej klasyczna tolerancja, która nawet w ramach uznania iż pewna grupa takich osób w społeczeństwie funkcjonuje będzie tworzyła warunki do tego by chodzenie na rękach chodnikami było łatwiejsze. Jednak okazuje się że dla samej grupy takiej mniejszości to zdecydowanie za mało. Oczekuje ona i jawnie to stwierdza że chce być uznana za normalną, to znaczy domaga się stwierdzenia że chodzenie na nogach nie jest normą przynależną gatunkowi i nie powinno się z tym wiązać żadnych udogodnień. Dalej każdy pytający się dlaczego ktoś idzie na rękach powinien być uznany z a nietolerancyjnego i zacofanego w poglądach. Trzeba jak mówią grupy mniejszościowe przekonać społeczeństwo że chodzenie na rękach to norma i moda którą trzeba pochwalić. Jest to stan zdecydowanie już podpadający pod patologię i nic dziwnego że pewne grupy w społeczeństwie burzą się przeciwko „ chodzącym na rękach” Konflikty nasilają się i trudno powiedzieć jaki będą miały finał. Jeżeli zacznie się mylić i zmieniać pojęcie tolerancji na uznawanie za normę to chyba raczej niezbyt wesoły.

Skutki tolerancji i jej braku

Tolerancja, podobnie jak ma to miejsce przypadku większości zjawisk na tym świecie posiada swoje dwie strony. Z jednej strony pozwala nam na doświadczanie pozytywnych rzeczy, z drugiej kryje za sobą konieczność ciągłego poznawania, rozwijania swojej wiedzy a także siły by zwalczać jej przeciwieństwo- nietolerancję, która niestety jest wciąż zjawiskiem aktualnym i przybierających na sile tak samo, jak tolerancja. Tolerancja posiada również określone skutki. Tak samo jak w przypadku ,gdy o tolerancji mówić ciężko albo nawet mówić o niej nie można. Skutki te często objawiają się w naszym codziennym życiu, zachowaniu wyrażaniu opinii i poglądów a także pewnych aspektach życia publicznego i społecznego.Przede wszystkich skutkiem tolerancji jest podniesienie wartości człowieka jako takiego. Ludzie tolerancyjni uważani są za bardziej wartościowych, lepszych niż ma to miejsce w przypadku zaślepionych nienawiścią i innymi stereotypami ludzi nietolerancyjnych. Tolerancyjność oznacz również swoistą wiedze i nie chodzi tu tylko o wiedzę praktyczną, zdobywaną podczas zajęć w szkole na zajęciach z przysposobienia obywatelskim i tym podobnych lekcji, chodzi tu również o wiedzę życiową, doświadczenia oparte na poznaniu i zrozumieniu a także w ogóle o aktywne słuchanie i rozumienie tego, co przedstawiciele innych kultur mają nam do powiedzenia, co chcą nam pokazać i przekazać, czym chcą się z nami jako nowymi rodakami podzielić. Zatem ludzie tolerancyjni są bogatsi w wiedze i doświadczenia, które pozwalają im na bycie człowiekiem bardziej otwartym wyrozumiałym, ale również szczerym. Są to osoby, które cieszą się często bezwzględnym szacunkiem i oddaniem przyjaciół i ludzi z najbliższego otoczenia. Tolerancja posiada zatem wiele zalet, które przynoszą znacznie bardziej daleko idące nagrody niż by się na pozór i na pierwszy rzut oka mogło wydawać. W przypadku mówienia o zjawisku całkowicie do tolerancji odwrotnych czyli o nietolerancji sytuacja ma się często prawie albo całkowicie odwrotnie iż w przypadku powyższych przykładów poświadczających wartość tolerancji. Ludzie uważani za nietolerancyjnych uważani są często za chamskich, nieprzyjaznych i trudno nawiązujących kontakty. Często mówi się o ich ograniczeniach umysłowych i tak zwanym ciasnym światopoglądzie. Są to osoby uznawane w społecznym otoczeniu na zamknięte w sobie w sensie oczywiście otwartości na zmiany. I chociaż są liczne przypadki odnotowane i opisywane na to, że żyją ludzie o wyższym wykształceniu, którzy jednak nie wykazują w swoim życiu, zachowaniu czy jakichkolwiek wypowiedziach i innych aktywnościach przejawów tolerancji , prawdą jest, że są to osoby wywodzące się z tych samych środowisk co ci, którzy potrafią w nocy napaść czarnoskórego studenta lub wybić szybę w sklepie z chińskimi drobiazgami prowadzonemu przez Chińczyka . osoby te po prostu posiadają większe aspiracje życiowe i zawodowe co jedna nie zmienia ich nietolerancji bądź jej ograniczenia. Takim osobom nawet lata studiowania innych kultur nie pomogą i nie sprawią ,że staną się oni bardziej tolerancyjni.Ludzie o ograniczonej tolerancyjności tolerują i szanują to, co ich zdanie wcale tak znacznie nie odbiega od normy. Wiele osób nie ma nic przeciwko przedstawicielom innych kultur, ras czy wyznania, natomiast nie mogą przeżyć faktu, iż pary homoseksualne pragną legalizować swoje związki i mieć dzieci. Jednym z oddziałujących tu czynników może być głęboka wiara nie dopuszczająca odmienności seksualnej i wszelkich zachowań dewiacyjnych i ogóle uznawanych za odbiegające od normy. Innym motywem może być strach, że na przykład homoseksualizm jest chorobą, którą zarazić się można tak, jak przeziębieniem czy grypą. Te ograniczenia sprawiają, że tak naprawdę trudno być w pełni szczęśliwym w obecnych czasach.