Co znaczy tolerancja

Tolerancja jest słowem, które wszyscy znają, chętnie używają ale niekoniecznie wiedzą co ono oznacza. Zatem o tolerancji możemy powiedzieć, że niekoniecznie jest zrozumiała mimo, iż wiele osób za tolerancyjne się uważa. Więcej »

 

Monthly Archives: Lipiec 2013

tolerancja to nie uznanie za normę

Wcale nie tak rzadko w różnego rodzaju dyskusjach dotyczących zjawisk społecznych można usłyszeć sformułowanie że pewne sprawy celowo stawiane są na głowie by wzburzyć w jakiś sposób porządek rzeczy a przede wszystkim opinię publiczną a przez to i społeczeństwo. Dyskusje te dotyczą zarówno kwestii najistotniejszych jak i tez zupełnie lekkich. Warto się jednak na moment chociaż skupić na tym zjawisku które jest poruszane w dyskusjach a które będąc istotnym kiedy zaczyna być stawiane na głowie staje się wcale groźne zarówno indywidualnie jak również w skali całego społeczeństwa w którym zjawisko występuję. Mowa tu oczywiście o klasycznie ( jakkolwiek coraz częściej się zdarza że takie klasyczne pojmowanie to rzadkość) rozumianej tolerancji. Jak powszechnie wiadomo tolerancję można krótko zdefiniować jako neutralny stosunek do wszelkiego rodzaju odmienności. Wiadomym jest że są dwa główne nurty, czyli nauczenie się tolerowania tego co jest odmienne w innym człowieku i nie zależy od jego woli oraz tego co od woli zależy albo się przypuszcza że mogłoby zależeć. Mieszczą się tu wszelkie aspekty życia zarówno w skali globalnej i kulturowo odmiennej jak i tez lokalnej. To co jest poruszane obecnie w dyskusjach to fakt niepokojący różne środowiska że tolerancji stara się nadać zupełnie nowy koloryt znaczeniowy. Mianowicie innymi słowy za pośrednictwem mediów, grup nacisku stara się zrobić wrażenie że pewne zachowania ludzkie odmienne od norm nadrzędnych wcale odmiennymi nie są a stanowią tylko wyraz zmienionej normy. Oczywiście ujmując pół żartem pól serio można powiedzieć że człowiek idący na rękach wcale nie idzie na rękach tylko depcze powietrze a podpiera się rękoma o ziemię , jednakże nie zmieni to charakteru samego zdarzenia. Jeżeli ktoś z różnych względów uznał że chodzenie na rękach jest wygodniejsze i wcale nie przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu we współczesnej rzeczywistości nie można mu zabronić takiego sposobu przemieszczania się. Na tym polega przynajmniej klasyczna tolerancja, która nawet w ramach uznania iż pewna grupa takich osób w społeczeństwie funkcjonuje będzie tworzyła warunki do tego by chodzenie na rękach chodnikami było łatwiejsze. Jednak okazuje się że dla samej grupy takiej mniejszości to zdecydowanie za mało. Oczekuje ona i jawnie to stwierdza że chce być uznana za normalną, to znaczy domaga się stwierdzenia że chodzenie na nogach nie jest normą przynależną gatunkowi i nie powinno się z tym wiązać żadnych udogodnień. Dalej każdy pytający się dlaczego ktoś idzie na rękach powinien być uznany z a nietolerancyjnego i zacofanego w poglądach. Trzeba jak mówią grupy mniejszościowe przekonać społeczeństwo że chodzenie na rękach to norma i moda którą trzeba pochwalić. Jest to stan zdecydowanie już podpadający pod patologię i nic dziwnego że pewne grupy w społeczeństwie burzą się przeciwko „ chodzącym na rękach” Konflikty nasilają się i trudno powiedzieć jaki będą miały finał. Jeżeli zacznie się mylić i zmieniać pojęcie tolerancji na uznawanie za normę to chyba raczej niezbyt wesoły.

Skutki tolerancji i jej braku

Tolerancja, podobnie jak ma to miejsce przypadku większości zjawisk na tym świecie posiada swoje dwie strony. Z jednej strony pozwala nam na doświadczanie pozytywnych rzeczy, z drugiej kryje za sobą konieczność ciągłego poznawania, rozwijania swojej wiedzy a także siły by zwalczać jej przeciwieństwo- nietolerancję, która niestety jest wciąż zjawiskiem aktualnym i przybierających na sile tak samo, jak tolerancja. Tolerancja posiada również określone skutki. Tak samo jak w przypadku ,gdy o tolerancji mówić ciężko albo nawet mówić o niej nie można. Skutki te często objawiają się w naszym codziennym życiu, zachowaniu wyrażaniu opinii i poglądów a także pewnych aspektach życia publicznego i społecznego.Przede wszystkich skutkiem tolerancji jest podniesienie wartości człowieka jako takiego. Ludzie tolerancyjni uważani są za bardziej wartościowych, lepszych niż ma to miejsce w przypadku zaślepionych nienawiścią i innymi stereotypami ludzi nietolerancyjnych. Tolerancyjność oznacz również swoistą wiedze i nie chodzi tu tylko o wiedzę praktyczną, zdobywaną podczas zajęć w szkole na zajęciach z przysposobienia obywatelskim i tym podobnych lekcji, chodzi tu również o wiedzę życiową, doświadczenia oparte na poznaniu i zrozumieniu a także w ogóle o aktywne słuchanie i rozumienie tego, co przedstawiciele innych kultur mają nam do powiedzenia, co chcą nam pokazać i przekazać, czym chcą się z nami jako nowymi rodakami podzielić. Zatem ludzie tolerancyjni są bogatsi w wiedze i doświadczenia, które pozwalają im na bycie człowiekiem bardziej otwartym wyrozumiałym, ale również szczerym. Są to osoby, które cieszą się często bezwzględnym szacunkiem i oddaniem przyjaciół i ludzi z najbliższego otoczenia. Tolerancja posiada zatem wiele zalet, które przynoszą znacznie bardziej daleko idące nagrody niż by się na pozór i na pierwszy rzut oka mogło wydawać. W przypadku mówienia o zjawisku całkowicie do tolerancji odwrotnych czyli o nietolerancji sytuacja ma się często prawie albo całkowicie odwrotnie iż w przypadku powyższych przykładów poświadczających wartość tolerancji. Ludzie uważani za nietolerancyjnych uważani są często za chamskich, nieprzyjaznych i trudno nawiązujących kontakty. Często mówi się o ich ograniczeniach umysłowych i tak zwanym ciasnym światopoglądzie. Są to osoby uznawane w społecznym otoczeniu na zamknięte w sobie w sensie oczywiście otwartości na zmiany. I chociaż są liczne przypadki odnotowane i opisywane na to, że żyją ludzie o wyższym wykształceniu, którzy jednak nie wykazują w swoim życiu, zachowaniu czy jakichkolwiek wypowiedziach i innych aktywnościach przejawów tolerancji , prawdą jest, że są to osoby wywodzące się z tych samych środowisk co ci, którzy potrafią w nocy napaść czarnoskórego studenta lub wybić szybę w sklepie z chińskimi drobiazgami prowadzonemu przez Chińczyka . osoby te po prostu posiadają większe aspiracje życiowe i zawodowe co jedna nie zmienia ich nietolerancji bądź jej ograniczenia. Takim osobom nawet lata studiowania innych kultur nie pomogą i nie sprawią ,że staną się oni bardziej tolerancyjni.Ludzie o ograniczonej tolerancyjności tolerują i szanują to, co ich zdanie wcale tak znacznie nie odbiega od normy. Wiele osób nie ma nic przeciwko przedstawicielom innych kultur, ras czy wyznania, natomiast nie mogą przeżyć faktu, iż pary homoseksualne pragną legalizować swoje związki i mieć dzieci. Jednym z oddziałujących tu czynników może być głęboka wiara nie dopuszczająca odmienności seksualnej i wszelkich zachowań dewiacyjnych i ogóle uznawanych za odbiegające od normy. Innym motywem może być strach, że na przykład homoseksualizm jest chorobą, którą zarazić się można tak, jak przeziębieniem czy grypą. Te ograniczenia sprawiają, że tak naprawdę trudno być w pełni szczęśliwym w obecnych czasach.

Tolerancja XXI wieku

Wiek XX przejdzie do historii jako czas nietolerancji bardzo często przybierającej formy krańcowe – masowych prześladowań czy nawet ludobójstwa. Sprzyjały przecież temu gwałtowne konflikty o różnych przyczynach, powodujące zarówno wielkie wojny jak i rewolucje, z których wyłaniały się totalitarne systemy, programowo nietolerancyjne.Zakończenie II wojny światowej to powołanie do życia międzynarodowych organizacji z ONZ na czele, które skupiając prawie wszystkie narody i państwa Europy, miały zabezpieczyć pokój na świecie i zapobiec kolejnym wojnom. Powstawały organizacje społeczne, które w domyśle miały chronić prawa ludzi. Wszyscy w dobie globalizacji mają dostęp do źródeł i informacji o działaniach innych państw. Działania te miały i mają szacunek dla praw ludzi, nawet gdy ci są gdzieś mniejszością. Wydawało się to oznaczać początek nowego okresu. Powszechnie żywiono nadzieję na zanikanie objawów nietolerancji i światową akceptację w obowiązujących prawach, a zwłaszcza w praktyce zasad tolerancji. Rzeczywistość niestety okazała się zupełnie inna. Fale nietolerancji wszelkiego rodzaju: religijnej, rasowej, etnicznej, społecznej i kulturalnej przybierają na sile na wszystkich kontynentach. Niestety coraz bardziej dają znać o sobie także w Europie. Dlaczego mimo uroczyście podpisanych traktatów, zobowiązań i konwencji, mimo codziennych apeli i wezwań przywódców (w tym także tych uznawanych za przywódców moralnych), nietolerancja wciąż kwitnie, a tolerancja, choć tak ważna, nadal pozostaje tylko pustym słowem?Sądzę, iż godnym wspomnienia powinny być tu wydarzenia mające miejsce w Europie na przełomie XVI i XVII wieku. Były to całe stulecia panowania nietolerancji, zwłaszcza w epoce wojen religijnych. Nietolerancja była wówczas uznawana nawet przez filozofów za coś naturalnego, niezbędnego, a nawet usprawiedliwionego. Zwykle charakteryzowała ona obie strony sporów, była to więc nietolerancja wzajemna. Zastanówmy się więc co dziś znaczą te terminy. Tolerancja, we współczesnym rozumieniu, to szacunek dla wolności innych ludzi, ich sposobów myślenia, działania i sposobu życia. Niby wiemy i szumnie ogłaszamy ,że jesteśmy tolerancyjni , a dlaczego robimy i zachowujemy się zupełnie odwrotnie. We współczesnym świecie wygląda to na swoistą modę , tak jak ze wszystkim innym . Jeżeli media obecnie lansują szczupłe i opalone ciała to należy z wszystkich innych szydzić i wyśmiewać się . Tak samo we wszystkich innych aspektach życia . Jeżeli sąsiad pomógł ostatnio instytucji charytatywnej i dowiedzieliśmy się o tym ,to zapewne i my pomożemy , ale nie bezinteresownie . O nie , nie jesteśmy tacy głupi , ale skoro sąsiad pomógł to i my nie możemy być gorsi. Zresztą zapewne odpiszemy to sobie od podatku , czysty zysk ,a i wszyscy się dowiedzą jacy to jesteśmy dobrzy. Albo koledzy wyśmiewają w szkole niepozornego Janka ,że fajtłapa itp. Choć być może sami byśmy tego ni zrobili , to jednak przyłączamy się do ogółu. To są przykłady na to ,że we współczesnym świecie jesteśmy na bakier z tolerancją i bardziej zwracamy uwagę na to co powiedzą inni niż na krzywdę ludzką.

Kto najczęściej jest nietolerancyjny

Tolerancja jest zjawiskiem, które dotyka całych grup społecznych, społeczeństw, grup narodowościowych i całego świata w ogóle. Ludzie tolerancyjni uważani są za ludzi dobrych, godnych szacunku i wartościowych. Chętnie mówimy zatem o tolerancji, naszych tolerancyjnych zachowaniach a także o tym, jak wiele rodzajów tolerancja mieć może i na ile sposobów można rozwijać ją w sobie. Pojęcie to jest czymś zdawałoby się więcej niż tylko trendem , kolejnym modnym słówkiem, którym określać się chcą ludzie pragnący a wręcz pożądający społecznego prestiżu, awansu w społecznej hierarchii i zyskania w oczach innych przedstawicieli ich własnej grupy a także społeczeństwa w ogóle. Niestety, chociaż tolerancja jest zjawiskiem rozwijającym się każdego dnia i w każdej minucie szerzącym się na całym świecie, nie brakuje również zachowań o całkowicie przeciwstawnym znaczeniu i ideologii. Osoby nietolerancyjne często nie przejmują się tym ,jak mogą być przez resztę społeczeństwa odbierane, co inni mogą o nich pomyśleć a także jakie skutki mają ich nietolerancyjne zachowania. Osób nietolerancyjnych na tle religii, koloru skóry, pochodzenia czy wyglądu zewnętrznego niestety nie brakuje a ich zachowanie może być czymś więcej niż ograniczonym do pojedynczych spojrzeń groźnymi minami i marsowym wyrazem twarzy. Często usłyszeć można o aktach wandalizmu i nietolerancji wobec osób będących imigrantami lub przedstawicieli innych niż katolicki kościołów. Ludzie, którzy te chowania wykazują i aktywnie w nich uczestniczą bardzo często są osobami o niższym wykształceniu, żyjącymi w zgodzie przede wszystkim z mieszkańcami własnej dzielnicy i najbliższej okolicy ich miejsca zamieszkania. Zachowania brutalne i napady o charakterze rabunkowym czy pobicia nie są im obce zaś nietolerancja bierze się z przekazywanej kolejnym pokoleniom fałszywej wiedzy na temat innych ludzi. Młodzież staje się często wręcz indoktrynowana, jednak nie zdaje sobie sprawy z tego, bo musi przede wszystkim słuchać starych, poza tym wybieganie przed szereg lub zadawanie zbędnych pytań i wykazywanie niepożądanych zachowań skończyć się mogą wyrzuceniem z grup z izolacją wśród najbliższego otoczenia co dla osoby całe życie wychowującej się w danym środowisku może okazać się tragiczne w skutkach. Osoby nietolerancyjne wbrew pozorom aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Nie dzieje się to jednak bynajmniej w taki sposób, o jakim myśli przeciętny obywatel wykazujący chociaż krztynę tolerancji w sobie. Nietolerancyjni ludzie chodzą na wybory by nie dopuszczać do wyboru kandydata uznanego przez nich za frajera, wymyślają ideologię otrę miałyby mieć z nimi związek, często niszczą plakaty wyborcze. Jednak prawdziwy pokaz aktywności dają oni podczas wszelkiego rodzaju parad i imprez kulturowych na których pojawiają się i ujawniają na przykład homoseksualiści. Parady równości na całym świecie cieszą się zarówno popularnością i powszechnym zainteresowaniem, jak również wizytami ludzi, którzy atakują uczestników, wdają się z nimi w bójki lub obrzucają ich błotem, wyzwiskami a często również farbą czy zepsutą żywnością. Badania wskazują, że nietolerancyjni są częściej mężczyźni, chociaż kobiety również nie stanowią marginalnego procentu tego zjawiska. Różnią się natomiast tym, że nie tak często afiszują się z tym, przez co nie psują sobie wśród innych opinii na swój własny temat. Wykształcenie w dominującym stopniu jest podstawowe lub niższe od średniego, nieliczne przypadki to ludzie o wyższym wykształceniu. Miejsce zamieszkania również ma znaczenie. Nietolerancyjni są częściej mieszkańcy małych miejscowości, ulokowanych w oddaleniu od głównych miast wojewódzkich. I chociaż maluje się z powyższych opisów obraz tępego wandala, w rzeczywistości na pierwszy rzut oka trudno ocenić kto jest kim, sytuacja natomiast zmienia się często gdy zaczynają mówić.

Tolerancja na świecie

Tolerancja jest pojęciem powszechnie znanym, ale nie każdy go rozumie i stosuje. Według słownika oznacza ono cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Odmiennością może być inna narodowość, wyznanie, poglądy, sposób ubierania, niepełnosprawność i tym podobne. Wszelkie poglądy, upodobania, obyczaje czy postępowanie mogą być całkowicie odmienne od naszych i nie musimy się z nimi zgadzać. Tolerancja jest właśnie szacunkiem dla ludzi, ich wolności i sposobu życia mimo, iż jest całkowicie odmienny od naszego. Nie znaczy to jednak, że ma nas pozbawiać własnych poglądów i sposobu myślenia. Możemy mieć opinie całkiem odmienne od ogółu a mimo to być osobą tolerancyjną. Mimo iż może nam nie odpowiadać czyjś sposób i poglądy to musimy pamiętać, że każdy ma prawo do własnego zdania i my przecież również oczekujemy od innych tolerancji naszej osoby. Nie mamy prawa osądzać innych ludzi, bo przecież ani kolor skóry, ani wyznanie, orientacja seksualna czy poglądy nie świadczoną o wartości człowieka. Aby wszystkim na świecie żyło się dobrze tolerancja jest niezbędna w codziennym życiu. Jeśli chcemy być tolerancyjni nie możemy się kierować uprzedzeniami i nienawiścią. Skoro my oczekujemy tolerancji od innych dla swojego sposobu życia, swoich celów i zachowań to powinniśmy to samo dać w zamian. Tolerancja na świecie jest dość zróżnicowana. Niektóre kraje prowadzą wojny na tle wyznaniowym. Jest tam zupełny brak tolerancji dla ludzi innego wyznania, mimo iż wszyscy modlimy się do tego samego Boga, tyle że inaczej go nazywamy. Inne kraje szczycą się wysoką tolerancyjnością dla związków homoseksualnych i wolnych poglądów. Przecież nie musimy akceptować i zgadzać się z takim stylem życia ale tolerancja pozwoli nam żyć w zgodzie i pokoju z innymi ludźmi. Ważna jest także tolerancja dla osób niepełnosprawnych. To, że ich ciała nie do końca są takie jak większości nie znaczy, że nie są inteligentnymi, wartościowymi ludźmi. Dla takich osób tolerancja jest niezwykle ważna gdyż pozwala im w miarę normalnie żyć. Tolerancja wybiórcza nie jest tolerancją. Jeśli chcemy być uważani za osoby tolerancyjne nie możemy sobie wybrać komu będziemy ją okazywać. Często spotykaną postawą jest właśnie taka tolerancja nie pełna na przykład „jestem tolerancyjny ale nie toleruję Murzynów”. Jedno zaprzecza drugiemu i tak naprawdę z tolerancją ma niewiele wspólnego. Jest to tylko wybielanie własnej osoby. Tolerancja we współczesnym świecie jest bardzo ważna. Każdy z nas ma inną osobowość i bez tolerancji byłoby naprawdę ciężko żyć. Dzięki niej możemy żyć własnym życiem, wypowiadać swoje zdanie, mieć odmienne poglądy. Gdyby było inaczej każdy bałby się wygłaszać swoje opinie. Jednak gdy wiemy, że jesteśmy akceptowani przez nasze środowisko jest o wiele łatwiej. Może więc nie jest najgorzej z ogólnoświatową tolerancją. Aby było jeszcze lepiej musimy ją wpajać najmłodszym już od najwcześniejszych lat. Kiedy na starcie życia zrozumie się, że bycie tolerancyjnym pozwala na życie w zgodzie ze światem, na pewno łatwiej będzie się wkraczać w dorosłość.