Co znaczy tolerancja

Tolerancja jest słowem, które wszyscy znają, chętnie używają ale niekoniecznie wiedzą co ono oznacza. Zatem o tolerancji możemy powiedzieć, że niekoniecznie jest zrozumiała mimo, iż wiele osób za tolerancyjne się uważa. Więcej »

 

Co znaczy tolerancja

Tolerancja jest słowem, które wszyscy znają, chętnie używają ale niekoniecznie wiedzą co ono oznacza. Zatem o tolerancji możemy powiedzieć, że niekoniecznie jest zrozumiała mimo, iż wiele osób za tolerancyjne się uważa. Tolerancja jest sztuką zrozumienia innych poglądów, akceptacji innej wiary, narodowości, różnic kulturowych i etnicznych. Jednak nie znaczy to, że musimy się z wszystkim wokół zgadzać. Tolerancja polega właśnie na tym, że akceptujemy coś z czym się nie zgadzamy, ale szanujemy odmienności i różnice między ludźmi. Jeśli używamy tolerancji tylko wybiórczo do sytuacji które nam odpowiadają, to nie możemy mówić, że jesteśmy tolerancyjni. Osoba tolerancyjna powinna być współczująca chorym, ale nie chorym na grypę lecz na choroby nieuleczalne takie jak AIDS, albo różnego typu niepełnosprawność i upośledzenia. Tolerancyjni ludzie nie mogą pogardzać innymi narodowościami na przykład Żydami, cyganami bo tak samo jak i my, oni też są ludźmi. Mają swoje marzenia, pragnienia i cele w życiu. Nie są gorsi, są tylko inni ponieważ urodzili się w innej grupie społecznej, wśród innej kultury i wierzeń. Nie znaczy to jednak, że są nie wartościowymi ludźmi. Każdy człowiek nosi w sobie jakieś uprzedzenia i stereotypy. Małe dzieci kiedy są niegrzeczne słyszą słowa, że „przyjdzie cygan i cię porwie”. Czy tak właśnie wygląda nauka tolerancji? Innym przykładem może być rasizm w stosunku do czarnoskórych. Do dzisiaj pamiętamy jak kibice, czy też pseudo kibice obrzucili czarnoskórego piłkarza w polskiej drużynie, Emanuela Olisadebe bananami, podczas jednego z meczów. Tak nie zachowują się ludzie tolerancyjni. Jest to idealny przykład braku tolerancji, gdyż nie liczą się umiejętności piłkarskie zawodnika a jedynie kolor jego skóry. Niczym innym nie różni się on od człowieka białego. Dlaczego więc biały uważany jest za lepszy? W naszym kraju dużo jest oznak braku tolerancji. Może nie mamy z nimi do czynienia na co dzień, albo po prostu nie chcemy ich zauważać. Jakoś nie możemy zaakceptować faktu, że różnorodność jest fantastyczna. Odmienne kultury, inne języki, poglądy, historie. To wszystko powinno nas zachwycać a nie budzić w nas wrogość. Dzięki tolerancji możemy poznawać inny świat, innych ludzi, a nie ograniczać się tylko do najbliższego otoczenia. Im bardziej będziemy tolerancyjni, tym mamy większa szansę na ciekawe życie, w gronie osób innych narodowości. Możemy z nimi dyskutować na różne tematy, nawet pomimo odmiennych poglądów. W ten sposób dowiemy się wielu ciekawych rzeczy, poznamy inne zdanie na różne tematy, wywiązać się może interesująca dyskusja. Jednak każda wymiana zdań musi odbywać się w ogólnej atmosferze wzajemnego szacunku i tolerancji dla innych poglądów. Tolerancja nie ogranicza nas w sposobie myślenia, daje nam wolność i prawo do wypowiadania własnych opinii. Powinna więc być zjawiskiem powszechnym, przychodzić sama z siebie, z chęci poznawania, z chęci akceptowania odmienności. Tolerowanie innych ludzi, tego jacy są jest rzeczą niezmiernie ważną. Jeśli my będziemy tolerancyjnie wobec innych, odwdzięczą nam się tym samym.

Nie zawsze wystarczająco

Nie było jeszcze w żadnym okresie historycznym ani w żadnym miejscu tak żeby społeczności ludzkie działały absolutnie bez żadnych konfliktów. Można wręcz powiedzieć że same konflikty niezgoda oraz inne zjawiska są czymś co jest wpisane w genotyp całej ludzkości. Ni e funkcjonowała by normalniej gdyby tychże zjawisk nie było właściwie trudno przypuszczać by w ogóle funkcjonowało. Tak to już jest że spór często niebezpieczny i niszczący też nierzadko zostaje jakimś impulsem do działania pozytywnego i budującego. Zatem nie można przekreślać tego że ludzie się będą spierać albo nie zgadzać w wielu kwestiach. To co jest zdecydowanie ważniejsze to to by same spory faktycznie w ich wymiarze niszczącym ograniczyć maksymalnie jak się tylko da. Nie jest tu mowa tylko i wyłącznie o takich sporach które nabierają wymiaru globalnego i związane są z użyciem siły zbrojnej. Chodzi również o te rozgrywane bezkrwawo ale również niebezpieczne i strasznie bolesne w swoim wymiarze. Takie białe spory to przede wszystkim różnego rodzaju niezrozumienie będące przyczyną tarć na tle tego że ktoś w inny sposób stara się funkcjonować czasem nie tak jak tego uczą stare przekazy, zwyczaje i stanowione prawo. Brak tolerancji bo o tym miewa przejawia się we wszystkich grupach społecznych i to na każdym poziomie od zupełnie nieszkodliwego opierającego się na złośliwych ale niegroźnych przynajmniej do czasu docinkach aż do tego kiedy przedstawiciele dwóch nurtów nie mogą prowadzić egzystencji na tym samym obszarze z powodów dzielących ich różnic ( na tle rasowym, wyznaniowym, tego w co wierzą jak budują swoją prywatność, przynależności do grup społecznych, ) wiele jest przyczyn właściwie jak utarło się mówić każda jest dobra by się spierać. To co trzeba podkreślić i zwrócić szczególna uwagę to nie to że chodzi o zlikwidowanie sporów tylko o fakt by zawsze obecny był w nich szacunek dla drugiej strony. A ten nie będzie możliwy nigdy jeżeli wcześniej nie pojawi isę tolerancja. Zgodnie z definicją nie chodzi o to by ktoś nagle twierdził że druga strona ma rację w danej kwestii, ale by dał prawo do spokojnego głoszenia danych przekonań jeżeli nie są one groźne dla społeczności.. Często niestety to jest podnoszone, nagle czyjeś poglądy stają się niebezpieczne dla całych dużych grup mimo że nikt tak w zasadzie nie wie z jakiego powodu. Tolerancja to wielki w cudzysłowie termin i w rzeczywistości. Czasami kiedy jej brakuje całe życie ze swoim porządkiem zostaje mocno zakłócone ponieważ nadrzędne kwestie zostają pogrzebane w imię obrony partykularnych interesów określonych grup które sprawują władzę albo mają dominujący głos w danej społeczności. Kiedy brakuje tolerancji w danej grupie, społeczności czy państwie dla danych zjawisk kulturowych społecznych czy innych trzeba o tym informować. Nigdy nie będzie zbyt wiele dobrze pojętej nie ulegającej przesadzie tolerancji. Przecież każdy może znaleźć się w sytuacji kiedy będzie otoczony ludźmi o innych priorytetach niż jego , wiadomo że i wówczas oczekiwał będzie szacunku. Bez tolerancji nie stanie się to w zasadzie możliwe.

Dziwny ostracyzm konserwatystów

Kiedy człowiek się rodzi i dorasta w szybkim czasie uczy się dwóch rzeczy, pierwszej bardzo ważnej że funkcjonuje w określonej rzeczywistości społecznej która daje mu określone prawa i narzuca też obowiązki oraz drugiej równie istotnej że jest indywidualnym bytem który ma prawo do wyrażania własnego zdania i budowania swojego życia wedle takiego porządku jaki mu najbardziej odpowiada. Tu jednak pojawia się określony warunek postępując tylko i wyłącznie z określonymi normami i regułami może indywidualny człowiek zyskiwać szacunek i zgodę ogółu na takie a nie inne działanie. Te zasady mają odniesienie zarówno do zupełnie małych społeczności dalekich od państwowości ( jak rodzina, grupy zawodowe czy inne) jak i właśnie całych narodów i społeczeństw. Określone normy i zasady wprowadzono po to by porządek miał mówiąc w cudzysłowie ręce i nogi. Dzięki temu że są pewne zbiory reguł i zasad funkcjonowanie w rzeczywistości jest łatwiejsze bo uporządkowane, nawet jeżeli indywidualnie czasem ktoś wyraża przekonanie że mu to w danej sytuacji nie odpowiada zapytany czy wcale mu to nie odpowiada gwałtownie zaprzecza. Porządek jako taki jest potrzebny i z tym faktem nie będzie prowadzona dyskusja. Jednakże wiadomo że z czasem kiedy następuje rozwój myśli i techniczny tez zmieniają się niektóre zasady społeczne i inne. Krotko mówiąc ewoluują z czasem zmianą obyczajów tego czego domagają się jednostki tak aby sprostać oczekiwaniom i nie ulec archaizacji. Wiadomo że w jednym społeczeństwie same takie zmiany będą zachodziły zdecydowanie szybciej a inne wolniej z tego względu że zdecydowanie więcej pracy będzie wymagało przełożenie nowych idei na język zrozumiały dla każdego człowieka. Nowe idee są przede wszystkim waleczne, ponieważ zastają określony porządek i próbują go zmienić. Czy to pod względem prawnym czy zwyczajowym zawsze gdzieś uderzają w związku z tym domagają się dla siebie przestrzeni i to całkiem sporej. Jasnym jest że na początku jest to działanie skromne uderzające w znany i lubiany dzwon tolerancji. Czyli każda nowa idea najpierw oczekuje, czyli ci którzy ją głoszą że przestanie być zwalczana nawet jeżeli wcale nie była. To chwyt psychologiczny, upublicznienie pewnych poglądów daje im zdecydowanie większą siłę przebicia i wywołuje też efekt śnieżnej luli. Kiedy zacznie się głośno mówić o tym że ci którzy maja określony pogląd czy postępują w określony sposób domagają się przynależnej im tolerancji trudno już proces spowolnić. To co jest charakterystyczne na margines zostają zepchnięci ci którzy zgłaszają zastrzeżenia podkreślają znaczenie tego że przecież starsze niezmienianie zasady wcale nie były takie złe czy też że nie brakowało im tolerancji. To że dana idea zaczyna się domagać tejże w sposób głośny oznacza tyle że przede wszystkim chce mieć większe znaczenie w życiu publicznym. Czyli znów tutaj następuje przemieszanie pojęć i celów. Ci którzy bronią starych zasad nazywani są konserwatystami i wszelkimi możliwymi środkami spychani są na margines w życiu społecznym. Stają się przykładem „zacofania” i wrogości dla postępu. Dotyka ich krotko mówiąc dziwny ostracyzm.

Dlaczego tolerancja jest ważna

O tolerancji nie mówiłoby się tak wiele gdyby nie była ona tak bardzo istotna. Otóż jest to sprawa bardzo istotna dla każdego kraju i narodu. Dotyczy ona społeczeństw i poszczególnych jednostek. Każdy z nas przyjmuje jakieś stanowisko wobec tolerancji. Albo jest to tolerancja pozytywna, albo tolerancja negatywna lub po prostu nietolerancja. Jednak dwa ostatnie stanowiska mogą prowadzić jedynie do skutków negatywnych. To znaczy do powstawania wszelkich, często dużych konfliktów, rozpowszechniania się zjawisk niepożądanych. Tolerancja negatywna bowiem spowodowana obojętnością, a co za tym idzie brakiem interwencji wobec zjawisk niepożądanym sprzyja narastaniu i rozpowszechnianiu zachowań karalnych, mogących krzywdzić niewinnych ludzi. Jednak nietolerancja to zjawisko, które w największej mierze przyczynia się do wybuchu wszelkich konfliktów. Tolerancja to niezbędny element do stworzenia harmonijnego życia społecznego. Ze społeczeństwa nie wolno bowiem wykluczać osób, którzy maja inny kolor skóry, wyznają inną wiarę, pochodzą z innego kraju. Jest to pierwsza zasada demokracji. Jeżeli społeczeństwo uważa się za demokratyczne to znaczy, że każdy człowiek w nim uznawany jest za równego i wolnego. Jeżeli pewne jednostki są niesanowane i dyskryminowane gdzie tu wolność i równość?  Jeżeli ludzie uważają się za wartościowych i moralnych dlaczego nie potrafią zdobyć się na współczucie wobec ludzi, których los ciężko doświadczać? Stawiając na tolerancje i szacunek wobec innych ludzi zmieniamy samych siebie a także społeczeństwo. W rękach każdego z nas istnieje możliwość zmiany społeczeństwa na lepsze, pozbawione barier spowodowanych pochodzeniem czy religią. Każdy człowiek powinien czuć się bezpiecznie w otoczeniu, które stanowi jego życie codzienne a także mieć prawo do swoich opinii i poglądów. Każdy z nas wyraża chęć życia w społeczeństwie lepszym, pozbawionym przemocy i krzywdy wobec innych ludzi. Tolerancja to jeden z niezbędnych elementów prowadzących do takiego stanu. Szacunek dla innych, współczucie dla pokrzywdzonych przez los i chorych to czynniki prowadzące do stworzenia bardziej przyjaznego otoczenia. Nikt z nas przecież nie chciałby być potępianym i dyskryminowanym. Warto czasami postawić się na miejscu takiego człowieka i utożsamić się z jego uczuciami. Może to zmieniłoby tok myślenia przeciętnego człowieka i dałoby do zrozumienia jak wiele znaczy dla człowieka stanowiącego mniejszość jego szacunek i zrozumienia. Ponadto jest to tak ważny budulec społeczeństwa. Rozpatrując te wszystkie argumenty zauważyć możemy, iż to nie w ludziach odmiennych tkwi problem, lecz w społeczeństwo, w którym ci ludzie się znaleźli. To właśnie ludzie stanowiący większą część społeczeństwa uniemożliwiają poprawne funkcjonowanie poprzez narzucanie wymyślonych norm i wartości, które tak naprawdę nie prowadzą do niczego dobrego i często okazują się krzywdzące wobec innych ludzi. Tolerancji dlatego tez należy powiedzieć stanowcze tak pod warunkiem, iż odnosi się ona do ludzi, którzy swoim zachowaniem i poglądami nie wpływają w sposób negatywny na innych.

Czy dzieci są tolerancyjne

Często mówi się, że dzieci są mniejszymi wersjami nas samych tylko często bardziej szczerymi i bezpośrednimi. Prawdą jest jednak przede wszystkim to, że wiele zachowań dzieci uzależnionych jest od tego, co zobaczą i czego nauczą się w rodzinnym domu. to właśnie od rodziców dzieci uczą się czym jest dobro a czym zło, jak odróżnić zjawiska pozytywne od negatywnych a także co zrobić, gdy znajdą się w określonej sytuacji. Możemy nasze dzieci nauczyć wszystkiego, oczywiście należy liczyć się z faktem, iż nasi milusińscy posiadają własne zdanie jednak często jest ono wypadkową tego, czego doświadczało w domu i tego, czym zetknęło się, gdy ruszyło w świat społeczny poprzez pierwszą wizytę w szkole czy przedszkole a nawet na rodzimym podwórku, gdzie poznawało inne dzieci. Nasze maluchy potrafią niejednokrotnie zaskoczyć nas swoją dojrzałością, jednak równie często sprawić mogą kłopoty przez swoje niewłaściwe zachowanie. Oczywistym jest fakt, że pewne etapy dorastania jak zaczepianie chłopców czy dziewczynek, zabawy lalkami lub samochodami albo bójki wśród rówieśników i kłótnie oraz obrażanie się między koleżankami są normalne i prawdopodobnie niedługo przeminą, jednak wiele zależy od tego co zostanie dziecku przez rodziców zaszczepione i jak pokierują rozwojem swojego dziecka.Wiele w szkołach mówi się obecnie o tolerancji i o tym kim jest osoba tolerancyjna, jaka jest i poczym można ją poznać. O ile dzieci często rozumieją znaczenie tego słowa (prawdopodobnie lepiej niż ich rodzice czy inni dorośli, którzy zdają się nie do końca rozumieć ideę tolerancyjnego życia w społeczeństwie i na świecie) mają problem z rozmawianiem o tym co inne. Dzieje się tak za sprawą kilku czynników: oczywiście głównym z nich jest wychowanie i to w jaki sposób rodzice przygotowywali dziecko do poznania tajników tolerancji, czy opowiadali dziecku o tym, czym ludzie mogą różnić się między sobą, dlaczego inaczej się ubieramy i chodzimy do innych kościołów a także czemu mamy inny kolor skóry niż mieszkańcy na przykład Afryki. Równie istotnym jest ,by umożliwić dziecku poznanie innych kultur tak, by nie były to tylko słowa rodziców ale połączenie nauki z zabawą. Wiele książek pozwala na poznanie obcej kultur oczami dziecka, również coraz więcej programów w telewizji pokazuje świat oczami dziecka, podróżnicy chętnie pokazują jak bawią się dzieci w innych krajach, czego się uczą i w ogóle jak żyją. Ostatnim niezwykle ważnym elementem składającym się na to czy dzieci będą tolerancyjnymi ludźmi to szkoła. Wiele bowiem placówek oświatowym ma nakazane y w swoim programie umieszczać zajęcia pozwalające na poznanie innych kultur. Wiele szkół decyduje się na tworzenie klas integracyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi, organizowane są wymianę uczniowskie dzięki czemu dzieci poznać mogą inne dzieci, tylko pochodzące z dalekiego kraju. Poznawanie inności to niezwykle ważne kok w drodze ku poznaniu i rozwojowi własnej tolerancji. Dzieci przystosowane do obcowania z tym, co im nieznane łatwiej się aklimatyzują i dostosowują do innych warunków. Nigdy bowiem nie wiadomo co się zdarzy w przyszłości. Jeśli bowiem zdecydujemy się na wyjazd zarobkowy, to nasze dziecko może stać się w brytyjskiej lub amerykańskiej szkole przedstawiciel mniejszości i musi wiedzieć, że dzieci tam powinny wykazać się taką tolerancją, jaką ono samo by się wykazało. Dzieci często są bardziej tolerancyjne niż ich rodzice, nie znają bowiem ograniczeń, które hamują dorosłych, traktują wiele osób na równi, bo ważnym dla nich jest czy ktoś jest miły i uprzejmy, Cze chce się bawić, jaki jest. Wiele można by się od nich nauczyć ale przede wszystkim trzeba w nich to pielęgnować.